Rechtspraktijk-Juridisch Advies-Mediation

Onze praktijk bestaat uit 3 afdelingen: juridisch advies; bemiddeling en een afdeling die zich bezig houdt met het procederen. Wij werken samen met diverse advocaten, juridische adviseurs, notarissen en andere specialisten. 

Ons juridisch kantoor is gevestigd in een wijk van Den Bosch (geboorte- en werkplaats van de bekende middeleeuwse kunstschrijver, Jheronimus Bosch). Den Bosch is gelegen tussen Rosmalen, Empel, Lith, Kruisstraat en Berlicum. Zoekt u een jurist in deze regio, die gespecialiseerd is in de onderstaande rechtsgebieden, dan bent u bij ons van harte welkom! Tevens werken wij landelijk en zijn internationaal georiënteerd.  

Schilderij Jeroen BoschTuin der Lusten van J. Bosch 1515                              

Wij hebben een ‘nieuwe stijl’ juridisch kantoor: modern, dynamisch en informeel. De meeste zaken lossen wij online op, wat tijd- en kostenbesparing oplevert. Wij zijn persoonlijk betrokken bij uw probleem en bieden daarom een individueel advies. Wij zijn mobiel en flexibel en kunnen ook buiten kantooruren u te woord staan. Een afspraak op een andere locatie is tevens mogelijk.  

Kennis van recht − het wapen tegen onrecht” is ons motto. Is u onrecht aangedaan? Bent u gedupeerd? Heeft u juridische hulp nodig of heeft u een rechtsvraag? Wilt u een rechtszaak beginnen of een verweerschrift indienen? Of wilt u hulp bij het aanvragen van een voorlopige voorziening om te voorkomen dat door het bestreden besluit een onomkeerbare situatie ontstaat? We helpen u graag. 

Allereerst proberen wij uw conflict in een vroeg stadium op te lossen. En als het niet help, dan kunnen wij een gerechtelijke procedure starten.

Wij kunnen u voorzien van juridisch advies.

Wij verschaffen u de relevante informatie.

Wij helpen u bij het opstellen of nakijken van een overeenkomst.

Wij kunnen voor u bezwaar indienen, een aanmaning verzenden of een ingebrekestellingprocedure starten, als uw wederpartij haar verplichtingen niet nakomt.

Wij kunnen een overeenkomst opzeggen of een gerechtelijke ontbinding vorderen.

Wij kunnen ook als bemiddelaar optreden indien u een conflict heeft, waarbij we een compromis proberen te bereiken en de gemaakte afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Wij hebben tevens ruime praktijkervaring op fiscaal- en financieel gebied, alsmede executierecht en creditmanagement. (Voor rechtsgebieden zie ‘Services’).

Belangrijke bronnen:

http://www.rechtspraak.nl

http://www.overheid.nl

http://www.rijksoverheid.nl

http://www.belastingdienst.nl

http://www.ind.nl

http://www.nederlandinbedrijf.nl

https://www.telefoonboek.nl/

https://www.detelefoongids.nl/

https://www.youtube.com/

http://www.orthodox-nijmegen.nl/

http://www.gbk-oss.nl/elfrink%20elena%201.htm

Juridisch advies

              

Юридические услуги по Нидерландскому Гражданскому и Иммиграционному праву (русскоговорящий юрист в Голландии) of klik op deze link