Rechtspraktijk-Juridisch Advies-Mediation

Welkom! Heeft u een juridische vraag? Bel ons: 073-851 8552

We zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:                     

  • verbintenisrecht (aansprakelijkheid/wanprestatie/overeenkomsten o.a. samenlevingscontract)
  • zakelijke rechten (hypotheek, opstal- en erfpachtrecht)
  • sociaalzekerheidsrecht (uitkeringen: WIA/WW/Bijstand e.c.)
  • insolventierecht (executie/beslag/faillissement/WSNP)
  • huurrecht woon- en bedrijfsruimte (opzegging/ontbinding huurovereenkomst; overlast; huurprijzen; huurbescherming; onderhuur/indeplaatsstelling)
  • vreemdelingenrecht (procedure gezinsmigratie; aanvraag verblijfsdocumenten; bezwaar/beroep/voorlopige voorziening/hoge beroep bij afwijzing aanvraag door IND).                                                                                                                                                                                                                                                               

Allereerst proberen wij uw conflict in een vroeg stadium op te lossen. En als het niet “goedschiks” werkt, dan wordt het “kwaadschiks”! Wij kunnen voor u een rechtszaak beginnen of een verweerschrift indienen. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een voorlopige voorziening om te voorkomen dat door het bestreden besluit een onomkeerbare situatie ontstaat. Heeft u ons nodig, dan staan wij altijd voor u klaar! Wij werken voornamelijk online, wat veel tijd- en kostenbesparing oplevert. U kunt ons bereiken op diverse manieren, vermeld onder button “contact”.                                                                                                Tot uw services, team de Wolf Rechtspraktijk                                                                                                                                                                                                                                                                           20170620_151154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            * Tevens verzorgen wij juridische ondersteuning in de Russische taal                                   

Юридические услуги по Нидерландскому Гражданскому и Иммиграционному праву (русскоговорящий юрист в ГолландииЮридические услуги по Нидерландскому Гражданскому и Иммиграционному праву 



Бизнес-услуги-Нидерланы-открытие-фирмы-Нидерланды     вид-на-жительство-Нидерланды-иммиграционное-право-Нидерланды   юридическая-помощь-Нидерланды-услуги-консультации-русскоговорящий-юрист-Нидерланды